BILJART EXPRESS
ANIMATED DIVIDER

HET PACEMAKER TEAM

DE PACEMAKERS

Jef (links op de foto) en Fred (rechts op de foto) zijn beiden de zeventig voorbij maar spelen nog iedere dinsdagnamiddag hun spelletje drieband.

Beide heren spelen niet zomaar een gezellig partijtje biljart. Beslist niet, want hun partijtjes naar de 22 punten worden steeds gespeeld op het scherp van de snee.

Het is duidelijk dat de ene speler niet wil onderdoen voor de andere en dit geldt ook met betrekking tot hun medische toestand.

Toen Fred enkele jaren geleden genoodzaakt was om een pacemaker te laten plaatsen, verdacht Jef hem ervan elektronische doping te gebruiken. Deze gedachte demotiveerde Jef zodanig, dat zijn hart er dreigde mee op te houden. Dit had tot gevolg dat Jef ook een pacemaker liet inbouwen.

PACEMAKER

Beide heren strijden nu met gelijke wapens en vormen dan ook, binnen onze club, het zeer gewaardeerde en erg gesmaakte PACEMAKER TEAM.

Het PACEMAKER TEAM van Biljartexpress kan worden ingehuurd voor demonstratiewedstrijden in ons lokaal.

Zij laten dan hun beste kunsten zien m.b.t.:

De rider (lijst met wensen of eisen van artiesten) van dit team is zeer specifiek:

Ik stelde de heren de vraag of hun team kon worden uitgebreid met spelers die een bypass hadden ondergaan. Ik dacht hierbij aan Staf K. maar helaas bedankte deze voor de eer.

Als de ene speler de ene week merkelijk beter speelt dan de week ervoor, komt het spook van elektronische doping toch weer opzetten.

Men zegt het niet openlijk tegen elkaar maar binnensmonds verdenkt men de opponent van gesjoemel met de pacemaker. Er wordt hierbij gedacht aan de mogelijkheid dat het elektronisch pulsritme van de pacemaker van de tegenstander is opgeschroefd. In PC-termen spreekt men van overclocken. De verdachtmakingen gaan zelfs zo ver dat men de tegenstander er eveneens van verdenkt elkaars pacemaker te hebben gehackt . Dat dit geen fabeltje is bewijst dit artikel op zdnet: Gehackte pacemakers kunnen hartaanval veroorzaken

Teneinde zulke geruchten, voor eens en voor altijd, de kop in te drukken ga ik, bij een volgende gelegenheid, de heren onderwerpen aan een test met mijn digitale multimeter.

MULTIMETER

Geschreven door Scorpio op 22 januari 2017. ©